Diagnoza kompetencji przedmiotowych uczniów z doświadczeniem migracji

Informacje o materiale

Autor/-ka: Tomasz Knopik

Data dodania: 25.01.2024

Grupa docelowa: Wychowawcy, Specjaliści w szkole, Bibliotekarze, Rodzice, Nauczyciele świetlicy, Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

Ocena wiadomości i umiejętności z zakresu poszczególnych przedmiotów jest jedną z kluczowych aktywności podejmowanych przez nauczycieli w ramach procesu ewaluacji stopnia realizacji podstawy programowej. Należy jednak pamiętać, że w ramach oceny realizowane są różnorodne cele:

a) pomiar dydaktyczny,
b) udzielanie wskazówek dla procesu samokształcenia,
c) motywowanie uczniów,
d) budowanie obrazu siebie (oceny mogą być interpretowane jako wskaźnik sprawczości podmiotu w określonym obszarze aktywności życiowej).

Aby ocenianie było skuteczne, wszystkie te cele powinny zostać osiągnięte, co w praktyce okazuje się być bardzo trudne. Sytuacja uczniów – uchodźców wojennych jest w tym kontekście jeszcze trudniejsza, ponieważ:

1) wkroczyli do procesu kształcenia na pewnym etapie (co potencjalnie rodzi potrzebę nadrobienia tego, co było omawiane w etapach wcześniejszych);
2) wyposażeni są w kompetencje charakterystyczne dla innego systemu edukacji (oczywiście nie musi oznaczać to zupełnej rozbieżności, ale na pewno między modelami kształcenia w Polsce i w Ukrainie istnieją różnice programowe, które nie pozwalają na swobodne przejście z jednego systemu do drugiego, np. długość trwania szkoły podstawowej, konkretne zagadnienia przedmiotowe);
3) zazwyczaj nie znają języka polskiego w takim stopniu, aby móc swobodnie wykorzystywać go do komunikacji w ramach poszczególnych edukacji przedmiotowych (instrukcje, polecenia, materiały metodyczne, testy są przekazywane w języku polskim, co powoduje bariery w dotarciu do istoty problemu, np. matematycznego czy biologicznego);
4) w wielu przypadkach ich aktualne potrzeby nie dotyczą treści przedmiotowych, ale poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w procesie adaptacji do nowej sytuacji życiowej (podobnie do dewizy sformułowanej podczas nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19 „Maslow before Bloom”, por. Doucet i in., 2020);
5) nie mają przekonania, co do sensowności zdobywania informacji w polskiej szkole. Liczą na powrót do ojczyzny i rodzimego systemu edukacji. Jest to wynik „zawieszenia” i nadziei na możliwość kontynuowania dawnego życia.

Nauczyciele zdają sobie sprawę z tych specyficznych uwarunkowań procesu uczenia się uczniów z Ukrainy. Po ich stronie pojawia się również dylemat związany z formą oceniania: stosować te same reguły, co dotychczas, czy wprowadzić modyfikacje lub zupełnie nowe zasady? I dodatkowo: czy takie same zmiany powinny dotyczyć również uczniów polskich? W obliczu kryzysu warto nie tylko szukać dodatkowych rozwiązań, ale również zastanowić się, czy te dotychczasowe były skuteczne i warte kontynuowania.

Pobierz materiał

Diagnoza kompetencji przedmiotowych uczniów z doświadczeniem migracji

format: pdf

wielkość: 271,73 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY