Stosuj w szkole rozwiązania
wzmacniające uczenie się

Jak wspieramy?

Rozwój szkoły

Koncentrujemy szkolny zespół na uczeniu się wszystkich uczniów. Proponujemy konkretną ramę dla edukacyjnej zmiany. Wzmacniamy współpracę w szkole.

sprawdź

Rozwój nauczyciela

Pomagamy profesjonalizować warsztat pracy rady pedagogicznej - nauczycieli przedmiotowych i wychowawców. Odpowiadamy na realne wyzwania codziennej pracy.

sprawdź

Wsparcie dyrektora

Liderem każdej zmiany w szkole jest dyrektor, dlatego pomagamy rozwijać kompetencje przywódcze, wzmacniamy w planowaniu doskonalenia nauczycieli i szkoły.

zgłoś się

Materiały edukacyjne

Przygotowujemy nowoczesne narzędzia edukacyjne do pracy z uczniami. Inspirujemy do wdrażania efektywnych metod i strategia uczenia i oceniania.

zobacz

Dlaczego warto?

Uczenie się to aktywne działanie każdego ucznia i każdej uczennicy.

Wszyscy chcemy, by szkoła pomagała się uczyć stawiając na relacje oparte na szacunku, współpracy i zaangażowaniu, tworząc wartościowe doświadczenia edukacyjne oraz promując współpracę i systematyczną refleksję nad rozwojem każdego ucznia.

W takiej szkole wierzy się w możliwości uczenia się każdego ucznia, jego głos jest słyszany i wykorzystywany, co pozwala wzmacniać w młodych ludziach poczucie własnej wartości.

Dyrektor koncentruje się mocniej na nauczaniu i uczeniu się uczniów oraz wspiera w tym nauczycieli.

image/svg+xml

Nauczyciele stosują metody aktywizujące wszystkich uczniów i adaptują je do potrzeb i wyzwań świata.

Uczniowie rozwijają kompetencje uczenia się, samodzielności myślenia i rozwiązywania problemów.

Sprawdź, co się u nas dzieje

Aktualności

Szkoła ucząca się
Co nowego w Szkole uczącej się?
W programie "Szkoła ucząca się"  wiosną  wiele się dzieję. Finalizują się kursy internetowe, trwają warsztaty dla rad pedagogicznych. Spotykamy się na konferencjach inaugurujących lub kończących Całościowy rozwój szkoły, a także na zjazdach Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Więcej dowiecie się odwiedzając...
czytaj więcej»
Szkoła ucząca się
Konferencja Pomagaj (się) uczyć!
Zapraszamy serdecznie na coroczną, bezpłatną konferencję programu "Szkoła ucząca się" - "Pomagaj (się) uczyć! Od informacji zwrotnej do głębokiego uczenia się", podczas której przyjrzymy się kluczowym warunkom głębokiego uczenia się. Będziemy dzielić się szkolnymi praktykami informacji zwrotnej będącej sednem oceniania...
czytaj więcej»
Inne
Weź udział w akcji „Szkoła na Dobrej”
Zapraszamy do udziału w akcji "Szkoła na Dobrej" w której zachęcamy uczniów i uczennice wraz z nauczycielami i nauczycielkami do wspólnego przyglądania się swojej szkole. Namawiamy do rzeczowych rozmów, tworzenia planów i wdrażania w szkolną rzeczywistość zmian, mających służyć poprawie relacji i tworzeniu wszystkim...
czytaj więcej»
Odporna szkoła
Cykl “Odporna szkoła” – wsparcie szkoły
Poprzez cykliczne webinaria odpowiadamy na wyzwania, z którymi edukacja mierzy się w czasie pandemii. Proponujemy w nim praktyczne rozwiązania, które wspierają zarówno nauczycielki i nauczycieli, jak i dyrektorów i dyrektorki w pracy w zmiennych warunkach. W centrum „Odpornej szkoły” stawiamy...
czytaj więcej»

Szczególnie polecamy

  • Scenariusz zajęć
Polskie przykłady rozwijania umiejętności myślenia w klasie
Polecamy publikację “Uczyć (się) głębiej” wraz z polskimi przykładami wykorzystania narzędzi w niej opisywanych.
Zobacz
  • Artykuł
Jak zachęcić dzieci z klas I-III do czytania
Co zrobić, żeby uczniowie i uczennice chętnie sięgali po książki w czasie wolnym?
Zobacz
  • Publikacja
Jak zadbać o dobrostan uczniów?
Szkoła może być miejscem, gdzie każdy czuje się dobrze i szczęśliwie.
Zobacz
  • Artykuł
Jak tworzyć zadania interdyscyplinarne?
Zadania interdyscyplinarne rozwijają strategie radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach.  
Zobacz
  • Artykuł
Jak uruchamiać głębokie uczenie się?
Co pomaga tworzyć, utrwalać i przenosić znaczenia? Co decyduje o trwałości uczenia się?
Zobacz

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wydajemy podręczniki do wiedzy o społeczeństwie, publikacje i pomoce dydaktyczne wspierające nauczycieli i nauczycielki w codziennej pracy oraz dyrektorów w zarządzaniu szkołą. Nasze materiały łączą perspektywę ekspercką z doświadczeniami praktycznymi nauczycieli oraz dyrektorów. Prezentujemy nowości ze świata dydaktyki, metodyki i zarządzania szkołą.

Uczyć (się) głębiej

Jay McTighe i Harvey F. Silver (tłum. Anna Dzierzgowska)

Wyczerpująca publikacja o narzędziach, metodach i strategiach głębokiego uczenia się, wzbogacona o konkretne przykłady ich zastosowania.  Tu znajdziecie odpowiedź na pytanie, jak angażować uczniów w osobiste nadawanie znaczeń przekazywanym informacjom oraz kształcić umiejętności prowadzące do wartościowych zmian w ich wiedzy.

Widoczne uczenie się dla nauczycieli

John Hattie

Opracowanie prof. Hattiego odpowiada na pytanie, w jaki sposób możemy poprawiać osiągnięcia uczniów i uczennic w szkole. Autor wskazuje, na podstawie własnych obserwacji i setek badań i metaanaliz, co faktycznie wpływa na uczenie się. Omawia wiele strategii uczenia się. Zawiera listy kontrolne i ćwiczenia.