Stosuj w szkole rozwiązania
wzmacniające uczenie się

Jak wspieramy?

Rozwój szkoły

Koncentrujemy szkolny zespół na uczeniu się wszystkich uczniów. Proponujemy konkretną ramę dla edukacyjnej zmiany. Wzmacniamy współpracę w szkole.

sprawdź

Rozwój nauczyciela

Pomagamy profesjonalizować warsztat pracy rady pedagogicznej - nauczycieli przedmiotowych i wychowawców. Odpowiadamy na realne wyzwania codziennej pracy.

sprawdź

Wsparcie dyrektora

Liderem każdej zmiany w szkole jest dyrektor, dlatego pomagamy rozwijać kompetencje przywódcze, wzmacniamy w planowaniu doskonalenia nauczycieli i szkoły.

zgłoś się

Materiały edukacyjne

Przygotowujemy nowoczesne narzędzia edukacyjne do pracy z uczniami. Inspirujemy do wdrażania efektywnych metod i strategia uczenia i oceniania.

zobacz

Dlaczego warto?

Uczenie się to aktywne działanie każdego ucznia i każdej uczennicy.

Wszyscy chcemy, by szkoła pomagała się uczyć stawiając na relacje oparte na szacunku, współpracy i zaangażowaniu, tworząc wartościowe doświadczenia edukacyjne oraz promując współpracę i systematyczną refleksję nad rozwojem każdego ucznia.

W takiej szkole wierzy się w możliwości uczenia się każdego ucznia, jego głos jest słyszany i wykorzystywany, co pozwala wzmacniać w młodych ludziach poczucie własnej wartości.

Dyrektor koncentruje się mocniej na nauczaniu i uczeniu się uczniów oraz wspiera w tym nauczycieli.

image/svg+xml

Nauczyciele stosują metody aktywizujące wszystkich uczniów i adaptują je do potrzeb i wyzwań świata.

Uczniowie rozwijają kompetencje uczenia się, samodzielności myślenia i rozwiązywania problemów.

Szczególnie polecamy

 • Artykuł
Nauczycielom (też) nie jest łatwo z tymi ocenami
Ocena pracy ucznia wyrażona stopniem – od obezwładniającej jedynki po uskrzydlającą szóstkę – wydaje się nierozerwalnie związana ze szkołą.
Zobacz
 • Dobra praktyka
Inna praca domowa
Prace domowe zawsze budziły dużo emocji, część nauczycieli i nauczycielek jest ich zwolennikami, są też tacy, którzy ich nie zadają. Różnorodne
Zobacz
 • Publikacja
Nowe spojrzenie na ocenianie w edukacji
Bill Lucas, autor publikacji "Nowe spojrzenie na ocenianie"  pisze, że "na całym świecie ocenianie postępów w nauce nie działa. Nie gromadzimy infor
Zobacz
 • Film lub webinarium
Współpraca nauczycieli jako motor zmian w szkole
Wykład: "Współpraca nauczycieli jako motor zmian w szkole" -  William Stroud - Teachers’ College Columbia University na konferencji podsumowującej p
Zobacz
 • Artykuł
Wspólnie o nauczaniu w zespole nauczycieli
Jak budować współpracę nauczycieli wokół nauczania, poprzez: czytanie tekstów edukacyjnych, obserwacje lekcji, przyglądanie się pracy uczniów.
Zobacz
 • Film lub webinarium
Motywacja i integracja w nowym roku szkolnym
Jak od początku roku szkolnego zadbać o integrację uczniów i uczennic po wakacjach i rozbudzić oraz utrzymać motywację do uczenia (się).
Zobacz
 • Scenariusz zajęć
Polskie przykłady rozwijania umiejętności myślenia w klasie
Polecamy publikację “Uczyć (się) głębiej” wraz z polskimi przykładami wykorzystania narzędzi w niej opisywanych.
Zobacz
 • Artykuł
Jak zachęcić dzieci z klas I-III do czytania
Co zrobić, żeby uczniowie i uczennice chętnie sięgali po książki w czasie wolnym?
Zobacz
 • Publikacja
Jak zadbać o dobrostan uczniów?
Szkoła może być miejscem, gdzie każdy czuje się dobrze i szczęśliwie.
Zobacz
 • Artykuł
Jak tworzyć zadania interdyscyplinarne?
Zadania interdyscyplinarne rozwijają strategie radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach.  
Zobacz
 • Artykuł
Jak uruchamiać głębokie uczenie się?
Co pomaga tworzyć, utrwalać i przenosić znaczenia? Co decyduje o trwałości uczenia się?
Zobacz

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wydajemy podręczniki do wiedzy o społeczeństwie, publikacje i pomoce dydaktyczne wspierające nauczycieli i nauczycielki w codziennej pracy oraz dyrektorów w zarządzaniu szkołą. Nasze materiały łączą perspektywę ekspercką z doświadczeniami praktycznymi nauczycieli oraz dyrektorów. Prezentujemy nowości ze świata dydaktyki, metodyki i zarządzania szkołą.

Uczyć (się) głębiej

Jay McTighe i Harvey F. Silver (tłum. Anna Dzierzgowska)

Wyczerpująca publikacja o narzędziach, metodach i strategiach głębokiego uczenia się, wzbogacona o konkretne przykłady ich zastosowania.  Tu znajdziecie odpowiedź na pytanie, jak angażować uczniów w osobiste nadawanie znaczeń przekazywanym informacjom oraz kształcić umiejętności prowadzące do wartościowych zmian w ich wiedzy.

Jak motywować uczniów do nauki?

Merrill Harmin

Znowu w ofercie, w nowej szacie graficznej! Książka Harmina, należąca do kanonu pedagogiki, to podstawowa lektura dotycząca skutecznego motywowania uczniów do nauki. Dowiesz się m.in jak włączać młodych ludzi do procesu uczenia się oraz jak uczyć współpracy i szacunku do kolegów i koleżanek.