Zadania edukacyjne

Zadania edukacyjne to wszystkie aktywności, po które sięga nauczyciel, aby stworzyć uczniom warunki do uczenia się. Będą to powtarzalne ćwiczenia, rozwiązywanie problemów jedno- i wieloetapowych, przeprowadzanie eksperymentu czy pisanie scenariusza filmu. Ważne, aby kontekst zadania był dla uczniów zrozumiały i mieścił się w strefie najbliższego rozwoju.

Zadania edukacyjne możemy podzielić na zadania przedmiotowe oraz zadania interdyscyplinarne.

zadania_przedmiotowe

ZADANIA PRZEDMIOTOWE

Zadania przedmiotowe pozwalają uczniom i uczennicom poznać i zrozumieć nową dla siebie wiedzę oraz nabyć kompetencje w zakresie określonego przedmiotu, zagadnienia, kategorii lub dyscypliny.

zadania_interdyscyplinarne

ZADANIA INTERDYSCYPLINARNE

Zadania interdyscyplinarne pozwalają wykorzystać wiedzę, kompetencje i doświadczenia z różnych przedmiotów. Pomagają uczniom w rozwijaniu głębokiego i spójnego rozumienia świata oraz rozwijaniu zainteresowań dziedzinami, którymi wcześniej nie byli zainteresowani.

Rola zadań edukacyjnych w szkole:

Zadania edukacyjne:

Polecane materiały

film
Webinarium

Zadania interdyscyplinarne - jak je stosować?

Eksperci, Małgorzata Skura oraz Michał Lisicki, opowiadają o tym czym są zadania oraz jakie kompetencje pomagają rozwijać u uczniów. Nagranie zostało przygotowane w ramach projektu Szkoła dla innowatora. 

artykuł
Artykuł

Materiały na temat zadań edukacyjnych

Zachęcamy do zapoznania się z webinariami, przewodnikiem oraz samymi zadaniami edukacyjnymi. Dostępne materiały można potraktować jako instruktaż. Polecamy też bogatą bibliografię.

publikacje
Publikacja

Przewodnik o zadaniach interdyscyplinarnych

Jak konstruować i pracować z zadaniami interdscyplinarnymi?