Zadania przedmiotowe a interdyscyplinarne

Zadania interdyscyplinarne i przedmiotowe: