Tworzenie zadań interdyscyplinarnych

Projektowanie - kluczowe zadady

W celu podniesienia efektywności nauczania i uczenia się, warto w planowaniu zadań edukacyjnych wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 1. Określ, jaką wiedzę oraz umiejętności mają zdobyć uczniowie. W tym celu przeanalizuj program nauczania (lub programy nauczania – w przypadku zadań interdyscyplinarnych).
 2. Opracuj, Twoim zdaniem, najlepszy sposób realizacji zamierzonych celów uczenia się.
 3. Sposób ten „ubierz” w zadanie. 
 4. Przetestuj zadanie, ustal jego mocne i słabe strony. Test jest podstawą korekty zadania. Niestety, ten czasochłonny punkt często jest pomijany.
 1. Wybierz ciekawy temat. Możesz zainspirować się filmem, serialem, książką, reklamą, wycieczką, grą komputerową itp. Tematyka powinna interesować Ciebie, ale zainteresowania adresatów zadania powinny być decydujące.
 2. Stwórz zadanie, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, ich potrzeby, poziom rozwoju, zasób wiedzy itp.
 3. Ustal, czego mogą się nauczyć uczniowie, rozwiązując to zadanie.
 4. Przetestuj zadanie, ustal jego mocne i słabe strony. Jeżeli jest taka potrzeba, wprowadź zmiany. Podobnie jak w przypadku pierwszej drogi, ten czasochłonny punkt często jest pomijany.

Którąkolwiek z tych dróg zdecydujesz się podążyć, warto przyjąć określone zasady projektowania zadań.

15 zasad projektowania zadań

 1. Zadbaj o kontekst zadania. Głównie o kontekst społeczno-kulturowy, w którym uczniowie mogą rozpoznać siebie jako aktywnych uczestników. Dobrze, jeśli zadanie zawiera jakiś intrygujący element, który będzie wspierać naturalne zainteresowanie i zaangażowanie.
 2. Unikaj błahych pytań, na które zbyt łatwo można znaleźć odpowiedź oraz pytań/poleceń infantylnych. 
 3. Przekaż uczniom jasno i precyzyjnie cel zadania. Muszą dokładnie wiedzieć, co mają zrobić i co ma być końcowym efektem ich pracy.
 4. Dobra treść zadania jest zwięzła, napisana prostymi słowami i wyrażeniami, które uczniowie znają. Przy redagowaniu treści możesz skorzystać z aplikacji Jasnopis: https://jasnopis.pl/aplikacja (dostęp: luty 2020 r.).
 5. Przemyśl sposób reprezentacji pojęcia. Warto świadomie zdecydować czy reprezentacja ma być na poziomie symboli, schematów, ilustracji czy działania na konkretach. Możliwe są także warianty mieszane, w których uczniowie korzystają z kilku reprezentacji.
 6. Zadbaj o jak największe zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie zadania. Stawiaj na samodzielność.
 7.  Pamiętaj o stopniowaniu trudności oraz różnicowaniu poziomu trudności zadań w grupie. Różnicować trudność można na kilka sposobów. Jednym z nich jest przygotowanie kilku zadań o takiej samej strukturze, ale o różnym poziomie trudności danych, liczbie zmiennych itp.
 8. Docieraj do przyczyn błędów uczniów. Mogą być doskonałą wskazówką dotyczącą tego, jak modyfikować zadanie.
 9. Zmechanizowane działanie opieraj na zrozumieniu – w pierwszej kolejności trzeba zadbać o zrozumienie pojęcia lub procedury, a dopiero potem można odwoływać się do algorytmów lub je stosować. Algorytm pozwala szybko odnaleźć się w wielu sytuacjach, skraca czas i zmniejsza wysiłek konieczny do znalezienia rozwiązania. Najważniejsze jest, żeby uczniowie wiedzieli, do czego on służy i kiedy można z niego skorzystać oraz rozumieli sytuację, której dotyczy.
 10. Człowiek uczy się przez powtarzanie czynności. Nie ma ustalonej liczby powtórzeń potrzebnych do nauczenia się danej rzeczy. Obserwuj uczniów i zadbaj, żeby mieli zapewnioną odpowiednią liczbę powtórek przez rozwiązywanie podobnych w strukturze zadań. Pamiętaj, że kiedy uczniowie nabędą już daną sprawność, powinni mieć możliwość zastosowania tego, czego się nauczyli. Da im to poczucie satysfakcji i przyjemność z uczenia się.
 11. Dobre zadanie jest trudne do samodzielnego rozwiązania, ale możliwe do rozwiązania przy pomocy kogoś bardziej kompetentnego – dorosłego lub rówieśnika.
 12. Zadbaj o to, żeby zadanie można było rozszerzać, czyli kontynuować pracę z nim. Zaproponuj uczniom różne wątki warte zainteresowania. Zadanie interdyscyplinarne ma być jak sequel dobrego serialu.
 13. Zadanie interdyscyplinarne to jedynie środek do celu, którym jest kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w różnych sytuacjach przy wykorzystaniu zdobytych wcześniej kompetencji.
 14. Pozytywne doświadczenie w pracy z zadaniem jest wzmacniane przez uznanie otoczenia i jego zainteresowanie. Z rozwiązaniem zadania powinna się też wiązać informacja zwrotna o charakterze kształtującym.
 15. Proces rozwiązywania problemu jest równie ważny, jeśli nie ważniejszy, niż ostateczny wynik. Uczniowie powinni mieć świadomość, że istotne są dla Ciebie konkretne kroki, jakie podejmują i przyjęte strategie rozumowania.

Fragment poradnika Małgorzaty Skury i Michała Lisickiego, “Zadania interdyscyplinarne. Konstruowanie i stosowanie”.