Współpraca nauczycieli

Aby stworzyć szkołę, w których współzależność i współpraca są nową normą, musimy rozwijać kulturę, która wbudowuje współpracę w codzienną praktykę  oraz zapewnić, by wspólne wysiłki nauczycieli koncentrowały się na tym, o co chodzi w szkole, rozwijały zdolność do współpracy, a nie w działania w pojedynkę.

Rick DuFour

Współpraca nauczycieli i ich wspólna wiara w zbiorową skuteczność decydują o tym, jak uczą się uczniowie i uczennice. Skuteczna współpraca nauczycieli polega na wymianie doświadczeń i refleksji nad tym, jak wykorzystać codzienne dowody uczenia się do wdrażania strategii wzmacniania osiągnięć uczniów.

Badania potwierdzają, że kiedy nauczyciele ze sobą współpracują efektywniej wykorzystują codzienne dowody uczenia się uczniów do wprowadzania zmiany w swoich praktykach lekcyjnych.

Dlaczego warto?

Współpracując łatwiej osiąga się wspólne cele, wykonuje zadania, czy rozwiązuje problemy.

Czemu więc nie pracować wspólnie wprowadzając do szkoły rozwiązania, metody, praktyki, które dostarczą nowych informacji o uczeniu się uczniów, poszerzą repertuar metod dydaktycznych, umożliwią wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, spowodują, że proces uczenia się i nauczania stanie się wspólną sprawą wszystkich nauczycieli, ale też uczniów, rodziców i dyrekcji szkoły.

Co daje współpraca?

Polecane materiały

artykuł
Artykuł

Współpracuj, ale tylko jeśli chcesz

Badania mówią, że nauczyciele wolą być zostawieni sami sobie niż angażować się we współpracę z innymi nauczycielami. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego warto to zmieniać?

artykuł
Artykuł

Współpraca wzmacnia odporność szkoły na kryzys

Z ostatnich badań wynika, że jeśli współpraca nauczycieli i wzajemne uczenie się były wartościami zakorzenionymi w szkole,  to w trakcie edukacji zdalnej, stały się skuteczną pomocą.

artykuł
Artykuł

Siła zbiorowej skuteczności

Jeśli nauczyciele wierzą w swoją łączną zdolność wpływania na osiągnięcia uczniów, to wyniki ich podopiecznych w nauce są znacznie wyższe. Co mówią badania o zbiorowej skuteczności?

dobre_praktyki
Dobra praktyka

Analiza prac uczniowskich

Jednolite wysokie standardy pracy wszystkich nauczycieli mogą zapewnić uczniom rozwój, a nauczycielom wysoką efektywność. Jak o to zadbać w szkole pisze Aleksandra Mikulska w “Dyrektorze Szkoły”.