Współpraca nauczycieli

Aby stworzyć szkołę, w których współzależność i współpraca są nową normą, musimy rozwijać kulturę, która wbudowuje współpracę w codzienną praktykę  oraz zapewnić, by wspólne wysiłki nauczycieli koncentrowały się na tym, o co chodzi w szkole, rozwijały zdolność do współpracy, a nie w działania w pojedynkę.

Rick DuFour, „Współpracuj, ale tylko jeśli chcesz!”

Współpraca nauczycieli i ich wspólna wiara w skuteczność podejmowanych działań decydują o tym, jak uczą się wszyscy uczniowie i uczennice. Efektywna współpraca nauczycieli polega na wymianie doświadczeń i refleksji nad tym, jak wykorzystać codzienne dowody uczenia się do wdrażania strategii wzmacniania osiągnięć uczniów.

Badania potwierdzają, że kiedy nauczyciele ze sobą współpracują, to jednocześnie chętniej i skuteczniej wprowadzają zmiany w swoich praktykach lekcyjnych.

Dlaczego warto?

Współpracując łatwiej określa się i osiąga się wspólne cele, wykonuje zadania czy rozwiązuje napotkane problemy.

Warto więc wzmacniać współpracę poprzez  wprowadzanie do szkoły rozwiązań, metod, praktyk, które dostarczą nowych informacji o uczeniu się uczniów, poszerzą repertuar metod dydaktycznych, umożliwią wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, spowodują, że proces uczenia się i nauczania stanie się wspólną sprawą wszystkich nauczycieli, ale też uczniów, rodziców i dyrekcji szkoły.

Co daje współpraca?

Polecane materiały

artykuł
Artykuł

Współpracuj, ale tylko jeśli chcesz!

Badania mówią, że nauczyciele wolą być zostawieni sami sobie niż angażować się we współpracę z innymi nauczycielami. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego warto to zmieniać? Kiedy jest to możliwe?

artykuł
Artykuł

Współpraca wzmacnia odporność szkoły na kryzys

Z ostatnich badań wynika, że jeśli współpraca nauczycieli i wzajemne uczenie się były wartościami zakorzenionymi w szkole,  to w trakcie edukacji zdalnej, stały się skuteczną pomocą.

artykuł
Artykuł

Siła zbiorowej skuteczności

Jeśli nauczyciele wierzą w swoją łączną zdolność wpływania na osiągnięcia uczniów, to wyniki uczniów i uczennic są znacznie wyższe. Sprawdź, co mówią badania o zbiorowej skuteczności.

dobre_praktyki
Dobra praktyka

Analiza prac uczniowskich

Wspólne standardy pracy  nauczycieli mogą zapewnić uczniom rozwój, a nauczycielom wysoką efektywność. Jak o to zadbać w szkole pisze Aleksandra Mikulska, dyrektorka szkoły i ekspertka „Szkoły uczącej się”.