Wspieramy doskonalenie nauczycieli

Pomagamy profesjonalizować codzienn warsztat pracy całej rady pedagogicznej – nauczycieli przedmiotowców i wychowawców. Odpowiadamy na realne wyzwania codziennej pracy z klasą. Wzmacniamy samokształcenie i współpracę w radzie. 

Jakie formy wsparcia oferujemy?

Co zyskują nauczyciele?

Zmiana naszej praktyki nauczycielskiej zaczęła się od oceniania kształtującego. Wychowaliśmy się na OK-eju. Prawie wszyscy nasi nauczyciele ukończyli kursy (CEO). Do dziś wszyscy zgodnie twierdzą, że to, czego nauczycieli się na kursach CEO procentuje i że to jest nasze codzienne narzędzie pracy

Bożenna Będzińska-Wosik
Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi

Rozwój nauczycieli wspierają:

Jeśli chcesz wzmocnić nauczycielski warsztat pracy, zapoznaj się z ofertą naszej akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli. Oferujemy warsztaty stacjonarne i online oraz kursy internetowe

Śledź też na bieżąco nasze aktualności – będziemy informować o wydarzeniach otwartych, w których możesz wziąć udział niezależnie od uczestnictwa w konkretnych programach realizowanych w ramach obszaru “Pomagaj się uczyć”.