Dyrektor jako lider zmiany

Liderem każdej zmiany w szkole jest dyrektor – pomagamy rozwijać kompetencje przywódcze, wzmacniamy w planowaniu doskonalenia nauczycieli oraz realizacji nadzoru pedagogicznego. Tworzymy wspierającą się wspólnotę dyrektorów i dyrektorek.

Jakie formy wsparcia oferujemy?

Co zyskuje dyrektor?

Rozwój dyrektora wspierają:

Jeśli szukasz propozycji rozwoju kompetencji kadry zarządzającej (dyrektora i wicedyrektora) sprawdź aktualną ofertę wsparcia dla dyrektorów lub skontaktuj się z naszym ekspertem ds. dyrektorów (np. dyrektorzy@ceo.org.pl).