Materiały do pracy z klasą

Przygotowujemy nowoczesne narzędzia edukacyjne do pracy z uczniami. Inspirujemy do wdrażania efektywnych metod i strategia uczenia i oceniania. Pomagamy pogłębiać uczenie się uczniów oraz rozwijać ich kompetencje.

Jakie formy wsparcie oferujemy?

Polecamy materiały, które wspierają nauczycieli i nauczycielki, dyrektorów i dyrektorki w tworzeniu wartościowych doświadczeń edukacyjnych uczennic i uczniów, opartych na relacjach, partnerstwie, podmiotowości ucznia w procesie uczenia się, zaangażowaniu i odpowiedzialności nawet najmłodszych członków szkolnej społeczności. 

Znajdziecie tu:

Publikacje opracowują: