Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące jest koncepcją prowadzenia i ciągłego doskonalenia procesów uczenia się i nauczania w szkole zmierzającą do tego, by ich wynikiem były wartościowe, szkolne doświadczenia uczniów i uczennic.

Ocenianie kształtujące w "Szkole uczącej się"

W Szkole uczącej się ocenianie kształtujące stanowi całościową koncepcję pracy szkoły, przenikającą całokształt szkolnych procesów. Rozumiane jest jako kultura pracy szkoły, sposób kształtowania (planowania i realizowania) działań i pomysł na pracę nauczycieli i nauczycielek (będący obszarem szczególnej uwagi dyrektora szkoły).

publikacje

Publikacja

OK w programie "Szkoła ucząca się"

Ocenianie kształtujące w programie Szkoła ucząca się ma już ponad 20 lat. W ciągu tych dwóch dekad nasze myślenie o ocenianiu kształtującym ewoluowało, zmieniało się pojmowanie jego roli – od edukacyjnej nowości po całościową koncepcję pracy szkoły.

Korzyści wynikające ze stosowania oceniania kształtującego

Zobacz dlaczego szkoły stosujące ocenianie kształtujące postrzegane są jako miejsca pozytywnego, wspierającego środowiska uczenia się, gdzie uczniowie stają się samodzielni i odpowiedzialni, nie boją się jasno komunikować swoich potrzeb i wątpliwości ucząc się ważnej dla ich przyszłości kompetencji – uczenia się.

Zobacz dlaczego szkoły stosujące ocenianie kształtujące postrzegane są jako miejsce pozytywnego, wspierającego środowiska uczenia się.

DOWODY SKUTECZNOŚCI OK

Zapoznaj się
z empirycznymi i naukowymi
dowodami skuteczności OK

KORZYŚCI DLA SZKOŁY

Poznaj korzyści ze stosowania oceniania kształtującego.

Ocenianie kształtujące krok po kroku

Ocenianie kształtujące to edukacyjna filozofia pogłębiająca i wspierająca warsztat pracy każdego nauczyciela. Dąży do wysokoefektywnej praktyki szkolnej i budowania pozytywnych doświadczeń edukacyjnych. Przeczytaj o tym, od czego zacząć stosowanie oceniania kształtującego.

artykuł
Artykuł

Jak wprowadzać ocenianie kształtujące?

Praktyczne wskazówki dla nauczycieli, którzy chcą wprowadzić ocenianie kształtujące do swojej praktyki.

artykuł
Artykuł

Wskazówki dla dyrektora - wprowadzanie OK w szkole

Osobista i refleksyjna opowieść dyrektorki, która ocenianie kształtujące wprowadziła do zarządzanej przez siebie szkoły.

Szczególnie polecamy

artykuł
Artykuł

Jak zeszyt pomaga (się) uczyć?

OK zeszyt stał się odpowiedzią na to, jak zaangażować uczniów do świadomej nauki. Tajemnica zeszytu jest niezwykle prosta – oddanie zeszytu w ręce ucznia i pozwolenie, aby to on – z nauczycielem w roli partnera.

film
Materiał wideo

OK Zeszyt

OK zeszyt przeznaczony jest dla nauczycieli poszukujących sposobu na to, aby uczniowskie zeszyty nabrały realnego znaczenia w procesie uczenia się. By były narzędziem wspierającym i pomagającym się uczyć, miejscem notatek i jednocześnie formą dokumentacji procesu uczenia się.