Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące jest koncepcją prowadzenia i ciągłego doskonalenia procesów uczenia się i nauczania w szkole zmierzającą do tego, by ich wynikiem były wartościowe, szkolne doświadczenia uczniów i uczennic.

Ocenianie kształtujące stanowi całościową koncepcję pracy szkoły i wszystkich toczących  się w niej procesów. Rozumiane jest jako: kultura pracy szkoły, sposób planowania i realizowania działań edukacyjnych i strategia pracy nauczycieli i nauczycielek i dyrektora.

publikacje

Publikacja

OK w "Szkole uczącej się"

Ocenianie kształtujące w programie Szkoła ucząca się ma już ponad 20 lat. W ciągu tych dwóch dekad nasze myślenie o ocenianiu kształtującym ewoluowało, zmieniało się pojmowanie jego roli – od edukacyjnej nowinki po całościową koncepcję pracy szkoły.

Korzyści ze stosowania oceniania kształtującego

Szkoły stosujące ocenianie kształtujące postrzegane są jako  pozytywne, wspierające środowisko uczenia się, w którym uczniowie stają się samodzielni i odpowiedzialni, nie boją się jasno komunikować swoich potrzeb i wątpliwości oraz rozwijają ważną dla ich przyszłości kompetencję – uczenie się.

DOWODY SKUTECZNOŚCI OK

Zapoznaj się
z dowodami skuteczności.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY

Sprawdź, jakie korzyści daje  ocenianie kształtujące.

Ocenianie kształtujące krok po kroku

Ocenianie kształtujące to niejako edukacyjna filozofia wspierająca warsztat pracy każdego nauczyciela.  Z założenia dąży do wysokoefektywnej praktyki szkolnej i budowania pozytywnych doświadczeń edukacyjnych.

Przeczytaj o tym, od czego zacząć stosowanie oceniania kształtującego.

artykuł
Artykuł

Jak wprowadzać ocenianie kształtujące?

Praktyczne wskazówki dla nauczycieli, którzy chcą wprowadzić ocenianie kształtujące do swojej praktyki.

artykuł
Artykuł

Wskazówki dla dyrektora - wprowadzanie OK w szkole

Osobista opowieść dyrektorki, która ocenianie kształtujące wprowadziła do zarządzanej przez siebie szkoły.

Szczególnie polecamy

artykuł
Artykuł

Zeszyt pomaga (się) uczyć

OK zeszyt jest odpowiedzią na to, jak zaangażować uczniów do świadomej nauki. Tajemnica zeszytu jest  prosta – to oddanie zeszytu w ręce ucznia.

film
Materiał wideo

OK Zeszyt

Przeznaczony jest dla nauczycieli poszukujących sposobu na to, aby uczniowskie zeszyty nabrały realnego znaczenia w procesie uczenia się.