Strategie

Pięć strategii wspierających proces uczenia się

Jak optymalizować proces uczenia się uczniów? Co robić, aby uczenie się było wartościowym doświadczeniem? To ważne pytania, które zadaje sobie wiele nauczycielek i nauczycieli. Odpowiedzią może być wykorzystanie pięciu strategii oceniania kształtującego. Koncepcję tę można uznać za vademecum dla każdego, kto dąży do wysokoefektywnej praktyki szkolnej.

Strategie oceniania kształtującego, o których tutaj mowa, z sukcesem wprowadzane są do szkół działających w programie Szkoła ucząca się i służą nauczycielom do zespołowego ulepszania uczenia się w szkole. Zostały one sformułowane w amerykańskim programie doskonalenia nauczycieli Keeping Learning on Track będącym inicjatywą Education Testing Service.

Źródło: https://www.ets.org oraz www.nwea.org.kit

STRATEGIA 1

Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.

STRATEGIA 2

Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą. 

STRATEGIA 3

Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają im widoczny postęp.

STRATEGIA 4

Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.

STRATEGIA 5

Wspomaganie uczniów, by stali się odpowiedzialnymi autorami procesu swojego uczenia się.