Strategie

Pięć strategii wspierających uczenia się

Jak optymalizować proces uczenia się uczniów? Co robić, aby uczenie się było wartościowym doświadczeniem?

To pytania, które zadaje sobie wiele nauczycielek i nauczycieli. W naszym przekonaniu odpowiada na nie pięć strategii oceniania kształtującego, które służą nauczycielom do zespołowego poprawiania uczenia (się) w szkole.

Poniższe strategie zostały pierwotnie sformułowane w amerykańskim programie doskonalenia nauczycieli Keeping Learning on Track wdrażanym przez Education Testing Service. W Polsce są z sukcesem wprowadzane do szkół w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

Źródło: https://www.ets.org oraz www.nwea.org.kit

STRATEGIA 1

Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.

STRATEGIA 2

Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą. 

STRATEGIA 3

Udzielanie uczniom informacji zwrotnych, które umożliwiają im widoczny postęp.

STRATEGIA 4

Tworzenie uczniom przestrzeni do tego, by korzystali ze swojej wiedzy i umiejętności.

STRATEGIA 5

Wspieranie uczniów w stawaniu się autorami własnego procesu uczenia się.