Badania

Pytanie o skuteczność i wskaźniki wpływu oceniania kształtującego na różne aspekty pracy nauczycieli, ale i uczenia się samych uczniów i uczennic, jest zasadne.

W tym miejscu zebraliśmy wszystkie dostępne nam do tej pory publikacje będące raportami i naukowymi badaniami, które przyglądają się ocenianiu kształtującemu przez pryzmat całego systemu kształcenia, ale również biorą pod lupę mikroskalę i opisują jego wpływ na uczenie się uczniów czy budowanie klimatu szkoły.

Polecane materiały

publikacje
Publikacja

Tu chodzi o wspieranie mojego ucznia - studium o ocenianiu kształtującym i klimacie szkoły​

Dr.hab Alekandra Tłuściak – Deliowska oraz dr Monika Czyżewksa podjęły badnia edukacyjne w szkołach, w których obecne jest ocenianie kształtujące i badały jego wpływ na postrzeganie klimatu szkoły przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

publikacje
Publikacja

Raport McKinsey & Company “Jak najlepsze systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze”

Jakie są najwłaściwsze systemowe zmiany i reformy, które pozwolą naszej oświacie się rozwijać, a może nawet zbliżą polską edukację do najlepszych na świecie? Na te pytania odpowiada raport edukacyjny międzynarodowej firmy doradczej McKinsey & Company.

publikacje
Publikacja

Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji

Michael Fullan, światowy ekspert w dziedzinie reform edukacyjnych w swojej publikacji porusza m.in. kwestię wpływu oceniania kształtującego na system edukacji.

publikacje
Publikacja

Raport OECD “Ocenianie kształtujące: poprawa uczenia się w klasach średnich”

W 2006 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport dotyczący oceniania kształtującego w pracy z uczniami szkół ponadpostawowych.