Korzyści

Ocenianie kształtujące tworzy pozytywne środowisko uczenia się oparte na relacji pełnej zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Stosowanie oceniania kształtującego przynosi realne korzyści dla ucznia / całej klasy,  indywidualnego nauczyciela i całej rady pedagogicznej oraz dyrektora i szkoły.

Polecane materiały

artykuł
Artykuł

Co zyskuje dyrektor dzięki ocenianiu kształtującemu?

O widocznych korzyściach i zmianach w swojej pracy zarządczej oraz procesach edukacyjnych w szkole mówią  dyrektorzy, którzy do szkół wprowadzili ocenianie kształtujące.

graficzne
Materiał graficzny

Co daje ocenianie kształtujące nauczycielowi?

W materiale przyglądamy się temu, jak ocenianie kształtujące wpływa na codzienną pracę nauczyciela,  praktykę uczenia (się) uczniów czy atmosferę i relacje w klasie.

artykuł
Artykuł

Dlaczego OK podoba się uczniom?

Choć mówi się, że uczniowie wolą stopnie od informacji zwrotnej, to jednak OK, jako strategia doceniania nie oceniania ma dla nich szczególną wartość. 

artykuł
Artykuł

Jak zmienia się rada pedagogiczna w szkole z OK?

Ocenianie kształtujące modeluje współpracę i komunikację całej rady pedagogicznej.  Pomaga też uwspólnić cele związane z uczeniem się oraz tworzy przestrzeń do wzajemnego uczenia się.