Przestrzeń w edukacji

Dyrektorzy szkół, nauczyciele i coraz częściej także rodzice zwracają dużą uwagę na znaczenie i wagę przestrzeni, w jakiej uczą się uczniowie i uczennice. Z jednej strony ważna jest estetyka i funkcjonalność sprzętów i pomieszczeń, nowe krany i pomalowane ściany, ale także wyraźne są coraz szersze działania zmierzające do takiego przekształcania przestrzeni szkolnych, aby wspierały one uczenie się uczniów i kształcenie kompetencji. Zmiany te są konsekwencją toczącej się od jakiegoś czasu dyskusji wokół roli przestrzeni w nauczaniu i uczeniu się uczniów. 

Przestrzeń w szkole można przekształcać i zmieniać wykorzystująć bardzo wiele różnych sposobów: zmiana architektury, wyposażenia, kolorów, mebli, ale także inna organizacja codziennej pracy, czy wygospodarowanie miejsca na odpoczynek. Ważne jest, aby przestrzeń dawała elastyczność nauczycielom i uczniom, zachęcała do wspólnej pracy i wzajemnych interakcji, nie rozpraszała, była przyjazna i wspierająca. 

Klasa szkolna czy korytarz mogą być nie tylko miejscem, w którym uczniowie się uczą, ale także mogą stać się narzędziem wspierającym proces uczenia się. Ważne jest, aby przestrzeń edukacyjną planować świadomie, biorąc pod uwagę cele kształcenia, potrzeby uczniów, nauczycieli, rodziców. Dobrze zaplanowane i wymyślone otoczenie, w którym uczą się uczniowie i uczennice, może być ogromny sprzymierzeńcem w kształceniu kompetencji i w zdobywaniu wiedzy.

Przestrzeń po dobrze zaplanowanej i przeprowadzonej re-aranżacji:

Polecany materiał

publikacje

Przewodnik

Przestrzeń, w której dobrze się uczy

O tym, jak to osiągnąć w szkole pisze Alicja Pacewicz w ekspertyzie powstałej w ramach programu „Szkoła dla innowatora”.

?>