Nowe spojrzenie na ocenianie w edukacji

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 03.03.2023

Opis materiału

Bill Lucas, autor publikacji „Nowe spojrzenie na ocenianie”  pisze, że „na całym świecie ocenianie postępów w nauce nie działa. Nie gromadzimy informacji na temat kompetencji i nawyków oraz umiejętności, których społeczeństwo coraz bardziej oczekuje. Instytucje edukacyjne zajmujące się ocenianiem postępów zanadto ufają standaryzowanym egzaminom wysokiej stawki, które sprawdzają nie to, co trzeba, i nie tak, jak trzeba. Egzaminy wysokiej stawki mają destrukcyjny wpływ na zdrowie i dobrostan uczniów i uczennic, a przy tym nie dostarczają uczelniom ani pracodawcom potrzebnych im informacji. Ocenianie nie nadąża za programami nauczania i podejściami pedagogicznymi. O ile w dziedzinie nauczania i uczenia się coraz bardziej opieramy się na dowodach naukowych, o tyle nie jesteśmy na bieżąco z wiedzą o ocenianiu postępów i trzymamy się przestarzałych, zacofanych i mało wyrafinowanych metod.

Młodzież oczekuje od nas – pracownic i pracowników oświaty – większej transparentności w ocenianiu postępów w nauce, wynikającej z lepszej znajomości badań naukowych na ten temat. W ocenianiu postępów potrzebujemy ni mniej, ni więcej, tylko zmiany paradygmatu dotyczącego strategii i narzędzi, tak by sprawniej zbierały informacje o wszechstronnym rozwoju uczniów i uczennic. Ponadto chcemy jak najszybciej zamknąć etap teoretycznej debaty i zająć się praktyką: testowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w tym obszarze”.

Wieloletnie kontakty Centrum Edukacji Obywatelskiej i programu „Szkoła ucząca się” z placówkami potwierdzają tę  diagnozę, że szkoła pilnie potrzebuje zmiany paradygmatu zbierania oraz wykorzystywania informacji o uczeniu się uczniów i uczennic. Obecne systemy oceniania (nie tylko w Polsce) niewystarczająco odpowiadają na tę potrzebę.

Podejście, które jest nam szczególnie bliskie i które – naszym zdaniem – częściowo odpowiada na zarysowane wyzwanie, jest związane z ocenianiem kształtującym (o którym autor tej publikacji również wspomina). Traktujemy je jako całościową koncepcję pracy szkoły kształtującą działania dyrekcji i kadry nauczycielskiej na rzecz doskonalenia procesów uczenia się i nauczania. To podejście do oceniania koncentruje się na stwarzaniu takich sytuacji edukacyjnych, które sprzyjają głębokiemu uczeniu i budują odpowiedzialność młodych ludzi za ten proces. Jest również efektywną praktyką opartą na dialogu i szacunku, w której centrum znajduje się udzielanie informacji zwrotnej wspierającej uczniów, a nauczycielowi dostarczającej wiedzy, jak ma tego wsparcia udzielać.

Zachęcamy do lektury całej publikacji.

Opracowanie tłumaczenia, redakcja i skład graficzny polskiego wydania powstały w ramach projektu „Szkoła dla innowatora”. Polskie wydanie zostało dofinansowane ze środków programu „Szkoła ucząca się”, który jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez CEO.

Pobierz materiał

format: pdf

wielkość: 1,92 MB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak reagować na przemoc w klasie?

Sytuacje przemocowe między uczniami należą do najtrudniejszych, z jakim mierzą się w szkole nauczyciele i nauczycielki.
Zobacz
Artykuł

Informacja zwrotna. Cud w szkole i w domu.

Poznaj informację zwrotną, która zawiera wskazanie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, oraz pokazuje to, co wymaga
Zobacz
Film lub webinarium

Niezbędnik dokumentalny. Jak korzystać z filmów dokumentalnych na...

Podczas webinaru przyjrzeliśmy się wykorzystaniu filmów dokumentalnych w pracy edukacyjnej – zarówno w warstwie analizy i interpretacji,
Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć warunki, które wzmacniają zaangażowanie nauczycieli?

Jak tworzyć warunki w szkole, w których nauczyciele i nauczycielki będą chętniej się angażować.
Zobacz
Film lub webinarium

Moja i twoja, czyli nasza. Jakiej szkoły chcą...

Jak stworzyć środowisko, które sprzyja uczniom i uczennicom, wzmacnia ich aktywność oraz otwartość na innych.
Zobacz
Artykuł

Współpraca z organizacją społeczną

Jak prowadzić współpracę z organizacją społeczną, by korzyści dla placówki oświatowej były jak największe.
Zobacz
Artykuł

Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach

Artykuł „Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach” ma na celuprzedstawienie metody Kręgów Naprawczych, genezy ich
Zobacz
Artykuł

Scenariusz zebrania z rodzicami

Zobacz
Artykuł

Diagnoza kompetencji przedmiotowych uczniów z doświadczeniem migracji

Ocena wiedzy z zakresu poszczególnych przedmiotów jest jedną z kluczowych aktywności podejmowanych przez nauczycieli w ramach ewaluacji.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb społecznych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY