Tryb matematyczny – scenariusz lekcji na podstawie książek z serii Minecraft. Matematyka. Megazadania.

Scenariusz lub ćwiczenie

Informacje o materiale

Data dodania: 08.05.2023

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Bibliotekarze, Nauczyciele świetlicy

Opis materiału

„Tryb matematyczny – scenariusz lekcji na podstawie książek z serii Minecraft. Matematyka. Megazadania.”

Seria książek MINECRAFT. Megazadania, (wyd. HarperCollins Polska), to cykl zeszytów z zadaniami matematycznymi dla dzieci w wieku od 7 lat wzwyż, wykorzystujące grę Minecraft jako podstawę do ćwiczenia kluczowych umiejętności matematycznych na odpowiednim do wieku poziomie. Seria konsultowana z metodykiem nauczania.

Obszar nauczania:
Szkoła podstawowa, klasy 1-3

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:

• rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania;
• rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
• kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
• sprawne wykorzystywanie matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
praca w zespole i społeczna aktywność;
• umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich
rozwiązania, planowania i organizacji działania;
• dzielenie na dwie i cztery równe części; używanie pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części,
czwarta część lub ćwierć;
• układanie zadań i rozwiązywanie ich, tworzenie łamigłówek matematycznych, wykorzystywanie
w tym procesie własnej aktywności artystycznej, technicznej, konstrukcyjnej;
• dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych; obliczanie sumy i różnic większych liczb prostych; mnożenie liczb dwucyfrowych przez 2; mnożenie i dzielenie w zakresie tabliczki mnożenia.

Cele:
Uczniowie / Uczennice:
• będą współpracować w grupach,
• będą dokonywać analizy własnych umiejętności i porównywać je w grupie,
• będą odpowiednio zarządzać dostępnymi zasobami,
• będą wspólnie rozwiązywać problemy i układać plan działania,
• będą szlifować swoje umiejętności matematyczne.

Kryteria sukcesu:
Po lekcji uczniowie/uczennice:
• potrafią napełnić naczynie w ½ i w ¼ (bez znajomości całkowitej pojemności naczynia i podziałki
pomocniczej),
• potrafią zaplanować strategię działania,
• potrafią współpracować i słuchać siebie nawzajem,
• zakodują i odkodują opis poruszania się po planszy.

 

O autorce:
Janina Taniewicz jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczycielką w podwarszawskiej szkole podstawowej. Na co dzień uczy chemii, matematyki oraz prowadzi kółko chemiczne. Podczas swoich zajęć stara się przekonać uczniów, że „matematyka da się lubić”, a jednocześnie pokazać, że legendy o trudnościach, jakie sprawia królowa nauk, są przereklamowane.

Pobierz materiał

Tryb matematyczny - scenariusz lekcji

format: pdf

wielkość: 11,41 MB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak reagować na przemoc w klasie?

Sytuacje przemocowe między uczniami należą do najtrudniejszych, z jakim mierzą się w szkole nauczyciele i nauczycielki.
Zobacz
Artykuł

Informacja zwrotna. Cud w szkole i w domu.

Poznaj informację zwrotną, która zawiera wskazanie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, oraz pokazuje to, co wymaga
Zobacz
Film lub webinarium

Niezbędnik dokumentalny. Jak korzystać z filmów dokumentalnych na...

Podczas webinaru przyjrzeliśmy się wykorzystaniu filmów dokumentalnych w pracy edukacyjnej – zarówno w warstwie analizy i interpretacji,
Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć warunki, które wzmacniają zaangażowanie nauczycieli?

Jak tworzyć warunki w szkole, w których nauczyciele i nauczycielki będą chętniej się angażować.
Zobacz
Film lub webinarium

Moja i twoja, czyli nasza. Jakiej szkoły chcą...

Jak stworzyć środowisko, które sprzyja uczniom i uczennicom, wzmacnia ich aktywność oraz otwartość na innych.
Zobacz
Artykuł

Współpraca z organizacją społeczną

Jak prowadzić współpracę z organizacją społeczną, by korzyści dla placówki oświatowej były jak największe.
Zobacz
Artykuł

Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach

Artykuł „Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach” ma na celuprzedstawienie metody Kręgów Naprawczych, genezy ich
Zobacz
Artykuł

Scenariusz zebrania z rodzicami

Zobacz
Artykuł

Diagnoza kompetencji przedmiotowych uczniów z doświadczeniem migracji

Ocena wiedzy z zakresu poszczególnych przedmiotów jest jedną z kluczowych aktywności podejmowanych przez nauczycieli w ramach ewaluacji.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb społecznych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY