Dlaczego warto?

Skuteczne wspieranie młodych ludzi w uczeniu się nie jest zadaniem łatwym. Każdy młody człowiek rozwija się w swoim tempie i ma swoje indywidualne potrzeby. Dlatego praca w szkole wymaga ogromnej kreatywności, ciągłego poszukiwania najbardziej adekwatnych metod, wspólnej głębokiej refleksji, uważności i elastyczności.

W obszarze Pomagaj się uczyć wzmacniamy nauczycieli oraz dyrektorów w skutecznej realizacji tego stojącego przed szkołą zadania.

Chciałbym, aby metody nauczania były ustalane wspólnie z uczniami. Według mnie głównym celem edukacji powinna być nauka umiejętności potrzebnych w życiu codziennym, takich jak np. umiejętność współpracy, tworzenia kreatywnych rozwiązań, zdobywania i weryfikowania informacji, których potrzebujemy (z różnych źródeł). Można to osiągnąć np. poprzez pracę w grupach, dyskusję (także w grupach) nad zagadnieniami z lekcji czy szukanie przez ucznia w dowolnych źródłach rozwiązań na “nietypowe” zadania (zdobywanie, wartościowanie i synteza informacji).

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie Koźlu

Proponowane w tym obszarze programy wzmacniają dyrektorów i dyrektorki w zmienianiu kultury pracy szkoły, rozwijają współpracę nauczycieli i nauczycielek oraz upowszechniają takie metody nauczania, uczenia się oraz sposoby oceniania, które pomagają wszystkim uczniom i uczennicom się uczyć i rozwijać zgodnie z ich potrzebami.

Przyświeca nam założenie, że skuteczne uczenie się zachodzi przede wszystkim poprzez doświadczanie i samodzielne działanie. Tego rodzaju praca angażuje duży obszar ludzkiego umysłu, uruchamia emocje, pobudza do szukania powiązań i przywoływania zdobytej wcześniej wiedzy. 

Wspieramy szkoły w tym, by tworzyły młodym ludziom warunki sprzyjające takiemu uczeniu się.  Ważną rolę w odgrywa zespołowa praca nauczycieli oraz dyrektor, który promuje ich doskonalenie zawodowe oraz regularne i wspólne przyglądanie się procesom nauczania w szkole. 

Optymalne środowisko uczenia się, w którego tworzeniu wspieramy współpracujące z nami osoby: