Rozwój nauczyciela oraz szkoły

Moje działania koncentrują się głównie na nauczycielach. Uważam, że aby nauczyciel mógł sprostać wymaganiom stawianym przez uczniów najpierw musi sam rozwinąć swoje kompetencje, a moją rolą, jako dyrektorki, jest mu w tym pomóc i stworzyć bezpieczne środowisko do podejmowania prób. Dlatego też często rozmawiam z nauczycielami, jasno formułuję oczekiwania, dbam o dobry przepływ informacji i relacje.
Małgorzata Targosz, dyrektorka I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie Koźlu

W szkole, która pomaga się uczyć, w centrum uwagi jest każdy uczeń i każda uczennica oraz ich rozwój. Wierzy się w niej w możliwości uczenia się każdego ucznia i każdej uczennicy, a głos uczniów jest słyszany i wykorzystywany w zarządzaniu nią. To pozwala codziennie wzmacniać w młodych ludziach poczucie własnej wartości, a każda uczennica i każdy uczeń czuje się w szkole bezpiecznie. Tu rozwijają się relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami, dyrektorem i szkołą oparte na szacunku, współpracy i zaangażowaniu.

Szkoła, która pomaga się uczyć to szkoła, w której nauczyciele i nauczycielki:

 

Inicjatorem zmian w takiej szkole jest dyrektor/dyrektorka, który/a:

W takiej szkole wszyscy uczniowie i uczennice: