Nasze doświadczenia i partnerzy

Proponowane rozwiązania opieramy na ponad 27-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Szacujemy, że ze wsparcia Centrum Edukacji Obywatelskiej skupionego wokół zagadnień z obszaru Pomagaj się uczyć skorzystało dotychczas ponad 18 tysięcy szkół i ponad 230 tysięcy nauczycielek i nauczycieli z całej Polski.

W naszych programach opieramy się na badaniach naukowych dotyczących edukacji, w szczególności oceniania kształtującego, współpracy nauczycieli i rozproszonego przywództwa edukacyjnego:

Współpracujemy z ekspertkami i ekspertami, które i którzy są czynnymi zawodowo nauczycielkami i nauczycielami oraz dyrektorkami i dyrektorami.

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.

Program „Szkoła dla innowatora” realizowany jest w konsorcjum przez: Centrum Edukacji Obywatelskiej (lider), Stowarzyszenie „WIS” Wolne Inicjatywy Społeczne (partner), Szkołę Edukacji Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego (partner), Deloitte Polska (podmiot wspierający), Fundację Zwolnieni z Teorii (podmiot wspierający). Grantodawcą jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki.