Relacje

Podstawą skutecznego uczenia się jest dobrze funkcjonujący zespół klasowy, w którym wszyscy lubią się i potrafią ze sobą pracować.

Zespół klasowy i środowisko uczenia się

Jednym z ważniejszych zadań, jakie stoją przed nauczycielką w pierwszych latach szkolnych jest zbudowanie zespołu klasowego, stworzenie społeczności uczącej się oraz nawiązanie dobrych kontaktów z dziećmi i ich rodzicami.

W przyjaznym otoczeniu dziecko łatwiej poradzi sobie ze szkolnym wyzwaniem, ponieważ:

Psychologowie dowodzą także, że stabilne, serdeczne relacje z dorosłymi są niezbędne dla rozwoju mózgu dziecka. Interakcje między dzieckiem a jego środowiskiem w pierwszych latach życia decydują o budowie sieci połączeń w mózgu i tworzą kontekst dalszego rozwoju i uczenia się.

Praca w małych grupach

Wiele badań potwierdza, że praca w grupie jest znacznie efektywniejsza od samodzielnej. Wynika z nich, że praca w małych zespołach:

Współpraca w szkole

Współpraca nie dotyczy wyłącznie relacji uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel, ale także innych relacji w szkole i poza nią.

Także współpraca z rodzicami uczniów z klas I-III jest szczególnie istotna. Tak rodzicom, jak i nauczycielom zależy na tym, by dziecko było w szkole szanowane, by się rozwijało, by czuło się bezpiecznie i było przyjaźnie traktowane. Warto od początku edukacji szkolnej dzieci budować sojusz z rodzicami, by wzmocnić rozwój dzieci.

W tej samej placówce pracują bardziej lub mniej doświadczeni koledzy i koleżanki, z którymi tworzymy zespół szkolny pedagogiczny. Współpraca między nauczycielami zazwyczaj odbywa się w tzw. zespołach międzyprzedmiotowych. W przypadku nauczycieli klas I-III jest to zespół edukacji wczesnoszkolnej.

Więcej o współpracy i uczeniu się we współpracy nauczycieli i nauczycielek przeczytasz w miniserwisie.

Polecane webinaria

film
Webinarium

Konflikt w klasie

Pracy w grupie towarzyszą konflikty, które mogą być okazją do rozwijania u uczniów kompetencji komunikacyjnych. Porozumienie bez przemocy to jeden ze sposobów na zarządzanie konfliktem – opowiada o tym specjalistka. 

film
Webinarium

Dobrostan nauczycieli

Podstawa skutecznego uczenia się jest poczucie bezpieczeństwa i wzajemnej życzliwości. Warto zadbać o swój dobrostan nie tylko w związku z edukacją zdalną. Jak robią to nauczycielki dziś?

film
Webinarium

Podążając za uczniem

Podążanie za uczniem i jego uczeniem się jest aktualne niezależnie od tego, czy doświadczamy sytuacji powrotu do edukacji stacjonarnej. Jak być przy uczniu i jego potrzebach – o tym opowiadają nauczycielki-praktyczki. 

film
Webinarium

Komunikacja z rodzicami

Dbając o bezpieczne środowisko uczenia się dzieci, dorośli muszą najpierw komunikować się otwarcie i uzgodnić wspólne cele oraz zaplanować działania. Od czego zacząć? Co jest kluczem do efektywnej komunikacji?