Dobrostan w szkole

Dobrostan to poczucie swojego potencjału, z którym idą w parze celowość i sens podejmowanych działań. To umiejętność budowania dobrych relacji, dbania o siebie oraz odporność na stres, a także poczucie przynależności do wybranej społeczności.

„Dobrostan, czyli co”
Oktawia Gorzeńska, dyrektorka XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

Dobrostan w szkole

Myśląc o dobrostanie w szkole zwykle koncentrujemy się na dobrostanie uczniów i uczennic. Już wiemy, że troska o samopoczucie dzieci i młodzieży w szkole  jest równie ważna, jak uczenie się, a zaniem M. Fullana nie ma jednego bez drugiego.

Tworząc warunki przyjazne uczniów i uczennicom trzeba pamiętać jednocześnie o dobrostanie nauczycieli/ek i wszystkich pracowników szkoły.  Wciąż przecież mierzymy się z „nową” rzeczywistością – nieprzewidywalną, rodzącą niepokoje i lęki, wypełnioną często niekończącą się pracą. W dzisiejszych czasach potrzeba więc szczególnej  uważności lidera szkoły na cały zespół  i każdego indywidualnie.

Jak zadbać o dobrostan nauczycieli?

Troska o dobrostan to przede wszystkim zadanie indywidualne każdego z nas (np. poprzez wyznaczenie sobie granicy czasowej, do której zajmujemy się szkołą, rozwijanie własnych pasji, dbanie o relacje twoarzyskie, niezajmowanie się sprawami szkolnymi w weekendy). 

Możliwe jest też wprowadzenie takich rozwiązań i praktyk pozwalających liderom szkolnym zatroszczyć się o zespół, z którym współpracuje na co dzień. 

Mogą to być:

Odporna szkoła to odporny dyrektor!

Organizując wsparcie dyrektor musi też zatroszczyć się o siebie – identyfikować i komunikować swoje potrzeby, szukać punktów wsparcia, dzielić się odpowiedzialnością. 

O odporności dyrektora decyduje często to, w jaki sposób tworzy w szkole i wokół niej warunki do zadbania o samego siebie:

Ważnym aspektem budowania odporności dyrektora jako lidera edukacyjnego jest również dbanie o systematyczny i wspierający kontakt z innymi dyrektorami.

Polecane materiały

artykuł
Artykuł

Wszyscy uczymy się trochę od nowa

Marta Szymczyk, nauczycielka i pedagożka, przypomina, że w dobie koronawirusa wielu z nas potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Świat ma status „to skomplikowane” i wszyscy codziennie uczymy się żyć trochę od nowa. A to wymaga energii, która – jak wiemy – ma swoje ograniczone zasoby. 

film
Webinarium

Wspieranie dobrostanu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Doświadczone dyrektorki dzielą się przykładami praktyk wspierających nauczycieli, budujących dobre relacje i wzmacniających poczucie sensu pracy w szkole. Rozmowa dotyka wyzwań związanych z dobrostanem w szkole podczas pandemii.