Dobrostan w szkole

Dobrostan to stan, w którym mamy poczucie swojego potencjału, a także celowości i sensu podejmowanych przez nas działań.

Towarzyszy temu nie tylko poczucie przynależności do wybranej społeczności, ale także umiejętność budowania dobrych relacji Ważne jest też świadome dbania o siebie oraz rozwijanie odporności na stresujące, kryzysowe, niespodziewane sytuacje. 

„Co to jest dobrostan?”
Oktawia Gorzeńska, dyrektorka XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

Dobrostan w szkole

Myśląc o dobrostanie w szkole zwykle koncentrujemy się na dobrostanie uczniów i uczennic. Już Dobrze przecież wiemy, że troska o samopoczucie dzieci i młodzieży w szkole  jest równie ważna, jak uczenie się – zdaniem znanego amerykańskiego reformatora M. Fullana nie ma jednego bez drugiego.

Tworząc warunki przyjazne uczniów i uczennicom trzeba pamiętać jednocześnie o dobrostanie nauczycieli/ek i wszystkich pracowników szkoły.  Wciąż przecież mierzymy się z „nową” rzeczywistością – nieprzewidywalną, rodzącą niepokoje i lęki, wypełnioną często niekończącą się pracą. 

W dzisiejszych czasach potrzeba więc szczególnej  uważności lidera szkoły na cały zespół  i każdego indywidualnie.

Jak zadbać o dobrostan nauczycieli?

Troska o dobrostan to przede wszystkim zadanie indywidualne każdego z nas – możemy o niego zadbać np. poprzez wyznaczenie sobie granicy czasowej, do której zajmujemy się szkołą, rozwijanie własnych pasji, dbanie o relacje towarzyskie, nie zajmowanie się sprawami szkolnymi w weekendy) 

Możliwe jest też wprowadzenie w instytucji takich rozwiązań i praktyk, które pozwalają liderom szkolnym lepiej zatroszczyć się o zespół, z którym współpracuje na co dzień. 

Mogą to być:

Odporna szkoła to odporny dyrektor!

Organizując wsparcie dyrektor musi też zatroszczyć się o siebie – identyfikować i komunikować swoje potrzeby, szukać punktów wsparcia, dzielić się odpowiedzialnością. 

O odporności dyrektora decyduje często to, w jaki sposób tworzy w szkole i wokół niej warunki do zadbania o samego siebie.

Ważnym aspektem budowania odporności dyrektora jako lidera edukacyjnego jest również dbanie o systematyczny i wspierający kontakt z innymi dyrektorami.

Polecane materiały

artykuł
Artykuł

Wszyscy uczymy się trochę od nowa

Nauczycielka i pedagożka przypomina, że w dobie koronawirusa wielu z nas potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Świat ma status „to skomplikowane” i wszyscy codziennie uczymy się żyć trochę od nowa. 

film
Webinarium

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Doświadczone dyrektorki dzielą się przykładami praktyk wspierających nauczycieli i dających poczucie bezpieczeństwa, budujących dobre relacje i wzmacniających poczucie sensu pracy w szkole.