Przywództwo rozproszone

Przywództwo ze swej natury nie jest tylko domeną tych, którzy mają formalną władzę nad innymi. Można również prowadzić, kierując się wiedzą, pomysłami, osobowością lub charakterem, a te źródła wpływu są otwarte w zasadzie dla każdego. Oznacza to, że przywództwo z samej swej natury jest rozproszone. 

Viviane Robinson, „Przywództwo skoncentrowane na uczniach” (2011)

Samotność dyrektora

Przywództwo w szkole bywa samotne, ale nie musi takie być. Na barkach dyrektora spoczywa odpowiedzialność za szkołę i ciężar pewnych decyzji, które podejmuje ostatecznie samodzielnie. Jednak izolacja i dystans od współpracowników ograniczają jego skuteczność i są przeszkodą w rozwoju szkoły. Przekonanie, że szkole potrzeba dyrektora w roli charyzmatycznego lidera, który jednoosobowo zaprowadzi właściwe porządki to złudzenie.

Dzielenie się przywództwem

Warto, by dyrektor widział w swoich współpracownikach nie wykonawców swoich decyzji i zadań, które im zleca, a przede wszystkim partnerów w myśleniu i troszczeniu się o szkołę. Równie ważne jest też to, by ujawniał własne wartości, inspiracje i marzenia oraz zapraszał innych do rozmowy o tym,  jaką szkołę chcą wspólnie tworzyć. 

Takie podejście daje szansę na wzmocnienie przywództwa w szkole, w której zamiast samotnego lidera jest cała ich drużyna kierująca się tą samą wizją i wartościami i podążająca w kierunku wspólnego zestawu celów.

Odkrywanie szkolnych liderów

Dzielenie się przywództwem wymaga od dyrektora szkoły odwagi, dojrzałości, uważności i wyczucia. Jest układanką,  w której trzeba zachować równowagę między dawaniem autonomii i powierzaniem odpowiedzialności, a chęciami, umiejętnościami i możliwościami  szkolnych liderów. 

Rolą dyrektora jest dostrzegać u nauczycieli potencjał liderski oraz tworzyć im warunki i przestrzeń do rozwojowego działania, a jednocześnie nie stawiać wobec wyzwań, na które nie są gotowi ani nie obciążać ponad miarę tych, na których zawsze może liczyć.

Polecane materiały

artykuł
Artykuł

Deleguj i dziel się przywództwem albo giń

Dyrektorzy szkół mierzą się z przepracowaniem i nadmiernym obciążeniem psychicznym. Przedstawiamy wskazówki jak się przed nimi bronić stawiając na delegowanie i przywództwo rozproszone.

artykuł
Artykuł

Dobra praktyka współpracy dyrektora z liderami

Jak zamiast dźwigać na własnych barkach ciężar odpowiedzialności za szkołę nauczyć się ufać nauczycielom i stworzyć biegnący przez całą szkołę łańcuch przywództwa. Krótka relacja na temat uwalniającej zmiany w praktyce dyrektorskiej.