Przywództwo w nauczaniu

Rolą dyrektora jest prowadzenie nauczycieli szkoły w ich procesie uczenia się, aby poprawiać ich nauczanie, jednocześnie ucząc się wraz z nimi tego, co działa, a co nie.

Michael Fullan, „Dyrektor: Trzy klucze do maksymalizacji wpływu” (2014)

Przywództwo skoncentrowane na uczeniu się

Badania jasno pokazują, że dyrektor szkoły może mieć ogromny wpływ na osiągnięcia uczniów. Urzeczywistnia się on wtedy, gdy oprócz dbania o formalne i materialne funkcjonowanie szkoły, dyrektor stawia na wysokie standardy nauczania i aktywnie wspiera doskonalenie pracy nauczycieli. 

Ustanowienie jasnych celów i oczekiwań dotyczących wysokiej jakości nauczania to podstawowe narzędzie przywództwa edukacyjnego, dające wyraźny sygnał, co jest w szkole traktowane priorytetowo.

Wiedza w praktyce

Przywództwo skoncentrowane na uczeniu wymaga znajomości bieżących badań dotyczących tego, w jaki sposób uczą się uczniowie i w jaki sposób nauczyciele mogą pomagać im w uczeniu się. Wiedza ta powinna być poparta własną praktyką lidera i stanowić podbudowę praktyk doskonalenia nauczania, takich jak obserwacje lekcji i dyskusja na temat wspólnych standardów nauczania i uczenia się.

Społeczność ucząca się

Skuteczny przywódca nadaje ton społeczności szkolnej sprawiając, że uczenie się jest w centrum jej zainteresowania. Inicjuje wzajemne obserwacje lekcji i tworzy przestrzeń do dyskusji o najlepszych praktykach nauczania. Sukcesem jest już to, gdy nauczyciele przełamują przypisywaną temu zawodowi samotność i zaczynają rozmawiać o swojej pracy.

                                                                 Co w pracy dyrektora jest najważniejsze?
                                              Marek Krukowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie

Polecane materiały

artykuł
Artykuł

Jak dyrektor/ka wpływa na osiągnięcia uczniów?

Z badań wynika, że dyrektor/ka ma ogromny wpływ na osiągnięcia uczniów i uczennic. Jest on silniejszy niż do tej pory sądzono i obejmuje zarówno wskaźniki dobrostanu nauczycieli, jak i sukcesów ucznia w uczeniu się.

film
Webinarium

Dyrektor i rada pedagogiczna

Jak być w szkole pierwszym nauczycielem i tworzyć w radzie pedagogicznej współpracujące zespoły skoncentrowane na procesie uczenia się uczniów – o swoim podejściu, odkryciach i osiągnięciach opowiada troje doświadczonych dyrektorów.